Fakultní administrátori AIS

Ekonomická fakulta - ivana.kapustikova@umb.sk

Filozofická fakulta - viera.pivarcekova@umb.sk

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov - dusan.smetana@umb.sk, anna.kyselova@umb.sk

Fakulta prírodných vied - alena.kralikova@umb.sk

Pedagogická fakulta - veronika.pivarcekova@umb.sk

Právnická fakulta - marian.lakomcik@umb.sk

podpora AIS - ais.umb@umb.sk

podpora IAM - https://helpdesk.umb.sk/ (s prihlásením do moodle, mejlovej schránky študentov, internetu a wifi)


AiS2 verzia 2.5.312.59
dizajn © šomšák, 2009 - 2015